HELDEN

TONEELTIJLTERNAT

Drie nog strijdvaardige oorlogsveteranen en een vredelievende hond.
Lichtjes gehandicapt, maar ze weigeren weg te kwijnen in hun rusthuis.
Zuster Madeleine zwaait er de scepter, met militaire hand.

Dat ligt gevoelig!
Gevoeliger nog: hun zucht van verlangen naar het zoete slagveld van verliefdheid en liefde.

Van/met: Luk Platteau, Ivo Platteau, Geo Raspé (spel), Bram De Win (regie), Kristien Bogaert (zang)
In samenwerking met Eigenwijs en Musate