BLAF WAF

BLAFWAF ZKT. (Première)

In een nieuwe bezetting laat Blafwaf weer van zich horen. 
De onbegraasde weide is verrassend en aanlokkelijk fris. 
Nieuwsgierig en met humor als krachtig positief wapen bakenen ze verder hun territorium af. De eenvoud van de dagdagelijkse banaliteit in combinatie met een veelvoud van snaren, percussie en rietblazers vormt de basis van hun pretentieloos kleinkunstcabaret.
Naar goede gewoonte is de première van BLAFWAF ZKT. opnieuw weggelegd voor CC De Ploter.

De Ploter, dat is altijd een beetje thuiskomen.

MUZIEK - TEKST - SPEL: 
Tim Somers 
Jo VandenEede 
Erik Walckiers