MAX LAST

STILLE NACHT

Een lokale fanfare, een verjaardag en een herdenking, een alom bekend maar door iedereen verzwegen geheim, en nog maar één laatste repetitie voor het kerstoptreden! Dat is de insteek voor ‘Stille Nacht’, een zwarte komedie waarin de ogenschijnlijk kleinburgerlijke moeilijkheden van de leden komen bovendrijven, alleen op het verkeerde moment. 
‘Stille Nacht’ is een kerststuk dat (op locatie in en rondom parochiezalen speelt), in samenwerking met lokale fanfares. Het stuk ademt de sfeer van het plattelandsleven, het typische ons-kent-ons. Maar of we elkaar werkelijk willen kennen is maar zeer de vraag. Als het erop aankomt is de enige manier om de aandacht van eigen geheimen te houden, de focus proberen leggen op de geheimen van anderen.

Tekst: Elsa van Dijk  
Muziek: Jelle Vansieleghem  
Gespeeld door: Laurian Callebaut, Esther de Koning, Isabel Leybaert, Koen Monserez, Elsa van Dijk, Jonas Van Thielen / Matthias Van de brul
Dramaturgie : Stefanie Lambrechts  
Productie: Max Last
Coproductie: Translab Muziektheater Transparant, Perpodium en 30CC
Met de steun van Tax Shelter van de Belgische Federale Overheid