JOHAN OP DE BEECK

LEZING VAN REVOLUTIE TOT REPUBLIEK

Van revolutie tot republiek.


In een wervelende vertelling brengt geschiedkundig auteur Johan Op de Beeck het stormachtige verhaal van de Franse Revolutie. Eén van de meest fascinerende episodes uit de wereldgeschiedenis. Op de Beeck als meesterverteller en vooraanstaand Frankrijkkenner.