MUSIKALO, MUSATE EN MAX LAST

STILLE NACHT

De nieuwe voorstelling van Max Last in  samenwerking met Musikalo en Musate.

Een lokale fanfare, een verjaardag en een herdenking, een alom bekend maar door iedereen verzwegen geheim, en nog maar één laatste repetitie voor het kerstoptreden! Dat is de insteek voor ‘Stille Nacht’, een zwarte komedie waarin de ogenschijnlijk kleinburgerlijke moeilijkheden van de leden komen bovendrijven, alleen op het verkeerde moment. 
‘Stille Nacht’ is een kerststuk in samenwerking met Musikalo en Musate. Het stuk ademt de sfeer van het plattelands- leven, het typische ons-kent-ons. Maar of we elkaar  werkelijk willen kennen is maar zeer de vraag. Als het erop aankomt is de enige manier om de aandacht van eigen geheimen te houden, de focus proberen leggen op  de geheimen van anderen.

Tekst Elsa van Dijk , Muziek  Jelle Vansieleghem  
Spel Laurian Callebaut, Esther de Koning, Isabel Leybaert, Koen Monserez, Elsa van Dijk en Jonas Van Thielen / Matthias Van de brul,
Dramaturgie Stefanie Lambrechts  
Productie Max Last in coproductie met Translab  Muziektheater Transparant, Perpodium en 30CC
Met de steun van Tax Shelter van de Belgische Federale Overheid