INFOVERGADERING Beleidskader en actieplan Trage wegen

Het Trage wegen-beleidsplan Ternat is klaar! Voor het definitief door Provincie en Gemeenteraad goedgekeurd wordt, krijg je als inwoner nog de kans om het voorstel te bekijken en eventuele opmerkingen/aanvullingen door te geven.

Iedereen is uitgenodigd op de Info-avond Trage wegen.