FRIEDA

TATTARRATTAT! (3 tot 7 j)

Knettergek spel met houten plankjes.

Kijk! Daar staat een tuig! Groot. Zwart. Degelijk.
En zie ginder! Daar komt iets aangerold! Klein. Wit. Gammel.
Hoor toch! Ze botsen! Een schermutseling? Een rendez-vous?

In 'TATTARRATTAT!' staan houten objecten op, onder, tussen, naast, boven, voor, achter en tegenover elkaar. Planken vallen als dominostenen, blokjes worden mobiele telefoontjes met alle verwarring van dien. Plank 1, 2  en 3 vormen met plank 4 een team, en plank 5 mag er niet bij. Vier spelers ordenen hen in steeds wisselende composities en creëren op die manier een speelplaats voor de verbeelding.
Alles start vanuit overeenkomst of verschil: groot/klein, veel/weinig, luid/stil, snel/traag … 
Een heerlijk en puur vormenspel, een muzikaal feest voor jong én oud .

'TATTARRATTAT!' is een pareltje geworden van visueel theater, waarin de dingen, in casu planken en balkjes, dingen an sich blijven. Geen metaforische en symbolische bedoeningen, maar gewoon een ode aan de verbeelding en het spel.

- De Theaterkrant