RAVEN RUËLL & BRUNO VANDEN BROECKE / KVS

OUDER KIND

Genadeloos eerlijk theater, kwetsbaar en naakt, over twee vrienden, over theater, maar ook over engagement.

"De helft van onze wandeling is terugkeren op onze schreden, uit Walden van Henry David Thoreau.

Ik ben dat nooit vergeten. Wij verliezen ons niet meer. We kunnen niet meer verloren lopen. De GPS maakt dat onmogelijk. Het gevoel van verloren te zijn, zijn we verloren. En doordat ge u niet kunt verliezen, kunt ge ook niets ontdekken."

Ouder Kind schetst een gefictionaliseerd autobiografisch portret van Raven Ruëll en Bruno Vanden Broecke. Het gaat over vriendschap, over gefaalde projecten en over de eeuwige spanning tussen acteur en regisseur. Samen gaan ze op zoek naar de kwetsbaarheid van hun intense vriendschap. De twee acteurs spelen een alternatieve versie van zichzelf, waar fictie en non-fictie zich met elkaar vermengen.​​

Een lofzang op de vriendschap die kwetst en wonden slaat, maar ook na twintig jaar onverbrekelijk blijft. En op de koop toe nog eens diepmenselijk theater voortbrengt.

- De Standaard ****

Ik zou, gesteld dat ik vrijgezel was, met veel vrouwen in bed kunnen duiken, maar ik kan maar met heel weinig mensen een stuk schrijven.

- VANDEN BROECKE in DS Weekblad