Bruno Vanden Broecke, Bart Voet en Esmé Bos

Liefde is van hout

Een gesproken lied en gezongen verhaal, over liefde en een boom. Grote liefde. En een grote boom. Een pijnboom. Of een kastanje. Dat laten we nog even open.

Bart Voet en Esmé Bos zijn twee poëtische zielen, talenten vol ambacht, al heuglijk lang verknocht aan elkaar en aan de muziek. In alles horen en ademen zij muziek. Esmé zingt, Bart speelt. Zij vlechten in Liefde is van hout hun muzikale frasen door een vertelling van Bruno Vanden Broecke.

liefde is van hout

het woekert en groeit
het zoekt en het bloeit

het zit diep en kan hoog,
het wordt nat en staat droog.

het vermolmt en rot
het wordt gemaakt
kan kapot.

liefde is van hout:
het bestaat
en het is overal

Zang: Esmé Bos
Muziek: Bart Voet
Spel: Bruno Vanden Broecke
Productie: De Speelman

Verkoop: Jimmie Dimmick | Tax Shelter Het Laatste Bedrijf | Vormgeving: Stinus | Technische ondersteuning: Sonista