Veilig terug naar schoolvoorstellingen

In code geel mogen wij kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs opnieuw verwelkomen op de schoolvoorstellingen in onze schouwburg.
Wij zullen dit op een zo veilig mogelijke manier laten doorgaan. In tegenstelling tot wat de overheid ons toelaat, kiezen wij ervoor het bezoek aan ons centrum nog omzichtiger te organiseren.

Dit wil zeggen dat wij werken met ‘schoolbubbels’ en dat we tussen elke schoolbubbel een rij stoelen open laten.
Kiest de school ervoor om nog voorzichtiger om te gaan met de crisis en willen zij graag in klasbubbels geplaatst worden? Dan herschikken we uiteraard de zaal.

Wij blijven in nauw contact met de lokale overheid en de scholen. Samen komen we tot een regeling waarbij we uw kind op een zo veilig mogelijke manier kunnen ontvangen.

Op die manier kunnen we toch cultuur tot bij de Ternatse jeugd brengen.Gepubliceerd opza 22 aug - 12u03