Praktisch

RESERVEREN

Je kan plaatsen reserveren via info@ccdeploter.be. We hebben hierbij de volgende gegevens nodig:

 • naam en adres van de school
 • naam van de verantwoordelijke van de inschrijving
 • e-mail adres van de financieel verantwoordelijke & directie
 • gsm-nummer van een begeleidende leerkracht
 • naam van de voorstelling
 • datum- en aanvangsuur van jouw voorkeur
 • aantal te reserveren plaatsen
 • aantal klasgroepen

Elke aanvraag wordt bevestigd met een contract. Pas na het terugsturen van een door de directie ondertekend exemplaar is de reservatie geldig. De factuur wordt na het bezoek aan de voorstelling per mail verstuurd naar de financiële dienst en directie van de school.

ZAALBEZETTING EN VOORKEUR

Het maximum aantal beschikbare zitjes varieert per voorstelling en gebeurt in overleg met het gezelschap. Om de toegangsprijs zo laag mogelijk te houden, streven we een maximale zaalbezetting na. Bij inschrijving kunnen we je daarom ook voorstellen dezelfde voorstelling in een ander dagdeel of op een andere dag te nemen.

PRIJS

Tickets voor kleuters en leerlingen van de lagere school kosten:

 • voor een podiumvoorstelling: 5€/lln
 • voor een film: 3,5€/lln
 • begeleiders: gratis

De totale prijs wordt berekend op basis van het effectief aanwezige aantal leerlingen. We houden rekening met mogelijke afwezigheden (door ziekte, …). Wanneer meer dan 10% van het aantal gereserveerde plaatsten niet ingenomen wordt, zal de helft van het ontbrekende aantal plaatsen aangerekend worden. Info over annulering vind je bij het contract.

EENMAAL GERESERVEERD

Twee weken voor de voorstelling ontvang je een herinneringsmail en de lesmap of ander educatief materiaal. Je vindt het lesmateriaal ook altijd terug op deze website.
Het aanvangsuur staat vermeld op het contract en in de herinneringsmail. We vragen je een kwartier voor de voorstelling aanwezig te zijn zodat nog enkele formaliteiten in orde gebracht kunnen worden en de leerlingen rustig hun plaatsen kunnen opzoeken. Gelieve bij een mogelijke vertraging telkens het onthaal onmiddellijk te verwittigen op 02 582 44 33. Graag hebben we ook een gsm-nummer van een begeleidende leerkracht en een leerlingenlijst.

ROLSTOELGEBRUIKERS

Geef ons een seintje vooraf indien er rolstoelgebruikers of minder mobiele kinderen meekomen, dan voorzien we voor hen een goede plaats. In het CC is er aangepast sanitair. 

REIS GRATIS

Met jouw klas met de Lijn naar De Ploter via dynamoOPWEG van CANON Cultuurcel. Alle info vind je op www.cultuurkuur.be/dynamo