Missie & Visie

Tof! Jij wil weten waar wij voor staan. Waarom wij cultuur brengen naar en cultuur maken mét een gemeenschap.

Waarom programmeren we dát theaterstuk? Waarom halen we dié buitenlandse muzikanten naar hier? Waarom maken we samen met Ternattenaren HUTopia? Waarom zetten we voorstellingen in kerken? Waarom maken we voorstellingen met jongeren? Wat willen we vertellen met onze filmlijn? Waarom hebben we een Voedselteam in huis? Waarom zit er een artiest weken te werken in ons huis?  ...

Kortom : Wat is ons kompas?

De tekening hier boven en onder vat het samen.

Een cultuurcentrum móet voortdurend vragen stellen. Over een samenleving. Over onze tijden. Over een systeem. Over zichzelf. Het komende jaar gaan we dat nog intensiever doen dan anders.

Ternat is een ongelooflijk dynamische gemeente; een gemeente met bruisende ideeën en onvoorwaardelijk engagement, getuige de vele vrijwilligers die zich o.a. inzetten voor het welzijn van medeburgers (gezondheid, senioren, armoede…) en voor betekenisvolle vrijetijdsinvulling (sport, cultuur, toerisme…)…

De gemeente wil over zo'n belangrijke thema's meer mensen aan het woord laten. Voor het thema cultuur  heeft de gemeente voor een nieuwe aanpak gekozen en deze kreeg de naam “Atelier Cultuur”.

Hoe werkt het?

Het Atelier Cultuur bestaat uit een beperkte kerngroep van maximaal 10 Ternatse inwoners die weten wat er leeft in de gemeente in het bijzonder met betrekking tot het brede culturele veld: socio-culturele verenigingen, amateur- en professionele kunsten(theater, beeldende kunst, literatuur, film, dans, design, performance, muziek, circus, architectuur….) en cultureel erfgoed.

Het Atelier Cultuur heeft als belangrijkste opdracht om advies te organiseren met betrekking tot dat brede culturele domein.

Het Atelier Cultuur zet hiervoor tijdelijke adviestrajecten op. Deze adviestrajecten worden door het Atelier op maat uitgedacht in functie van het in te winnen advies; divers in samenstelling, werkvorm en onderwerp en met een afgebakende duurtijd die kan variëren per traject.

Het Atelier toont aan dat ze bij elk advies ten aanzien van het lokaal bestuur zoveel mogelijk geïnteresseerde Ternatse inwoners of verenigingen betrokken heeft en waakt over de kwaliteit van het advies.

Elk traject staat open voor elke geïnteresseerde Ternatse inwoner.

Het Atelier Cultuur kan werkgroepen oprichten waarvan ze zelf samenstelling, thematiek, frequentie bepaalt.

Elk traject eindigt met een verslag waarin een gemotiveerd advies wordt geformuleerd ten aanzien van en bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen of aan het vast bureau.

Minstens 2 maal per jaar organiseert het atelier een breed forum waarop verenigingen, doelgroepen en/of organisaties worden samengebracht rond  specifieke thema’s. Het doel is om rond een actueel beleidsthema, aansluitend bij de inhoud van het atelier, actieve participatie en onderlinge ontmoeting aan te moedigen.

Meer info? Eén adres: yannick.noppe@katholiekonderwijs.vlaanderen